artville1

Сергей Сарафанюк / 7 июня 2015, 18:44

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПЛЯЖНЫЕ ПРАВИЛА


Общественная часть рабочей группы, созданной после общественных слушаний 7 июля 2014 года, с сентября по декабрь 2014 года, разработала проект новых «Правил содержания и эксплуатации пляжей г. Одессы». Они уникальны и носят, можно сказать, революционный характер. Коррупции в этой отрасли Правила ставят заслон и устанавливают новые прозрачные механизмы взаимодействия власти и бизнеса. Создают реальную конкуренцию вместо монополии «арендаторов». Часть договоров, с которыми вообще заключена незаконно после 2011 года.

1 марта с.г. городская власть сказала, нет этому варианту Правил и будет проталкивать свой проект: с настилами, арендаторами-монополистами на десятилетия, теневым оборотом внебюджетных средств, мизерными поступлениями в городской бюджет, отсутствием конкуренции и незаконными капитальными строениями в пляжной зоне. Поэтому публикую проект общественности для вашего внимания. Комментируйте и размещайте в социальных сетях.

ПРОЕКТ

Про затвердження правил утримання та використання пляжів міста Одеси

Відповідно до пунктів 37 і 44 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10,  13,  14,  15,  16 Закону України „Про благоустрій населених пунктів», з метою організації раціонального використання та збереженнятериторії узбережжя Чорного моря, створення належних умовдля морського відпочинку, забезпечення охорони життя та здоров’я осіб, які відпочивають в м. Одесі, визначення правових та організаційних засад діяльності органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у цій сфері.

Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити „ Правила утримання та використання пляжів міста Одеси » (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення Одеської міської ради від 05.04.07 року № 1133- „Про затвердження Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси»;

Додаток

до рішення Одеської міської ради

від ________________

№ _________________

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЛЯЖІВ МІСТА ОДЕСИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Правила визначають правові, економічні, екологічні та організаційні засади у сфері користування пляжами та спрямовані на створення умов, сприятливих для відпочинку громадян на пляжах міста Одеси.

1.2. Правила розроблено відповідно до:

- Конституції України,

- Земельного кодексу України;

- Водного кодексу України;

- Цивільного кодексу України;

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закону України «Про захист прав споживачів»

- Постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264 »Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах»;

- Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах»(у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України 24.09.2012 № 1214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за № 1739/22051);

- Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 «Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів».

- Наказу Міністерства охорони здоров'я від 17.03.2011 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

1.3. Завданням Правил є розроблення механізмів забезпечення формування повноцінного життєвого середовища, забезпечення єдиного підходу та однакового розуміння положень діючого законодавства у сфері благоустрою населених пунктів України з боку усіх суб'єктів користування пляжами.

1.4. Визначення.

пляж – об'єкт благоустрою ( територія загального користування в межах пляжної зони ),  призначений для масового відпочинку населення на водних об'єктах ( Закон України «Про благоустрій», ст.13, ст.1. )

пляжна зона — прилегла до урізу води частина прибережної захисної смуги уздовж морів, навколо морських заток і лиманів з режимом обмеженої господарської діяльності (ст.1 Водного кодексу України )

прибережна захисна смуга — частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони (ст.1 Водного кодексу України )

припляжна зона – прилегла до пляжу територія з зеленими насадженнями шириною від 25 до 200 метрів ( п.3.18 ДБН Б.2.2 – 5 : 2011 «Благоустрій населених пунктів» ).

послуга — діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб ( п.17 ч.1 ст.1 ЗУ «Про захист прав споживачів» )

реалізація — діяльність суб'єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг) ( п.20 ч.1 ст.1 ЗУ «Про захист прав споживачів»)

продукція- будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб ( п.19 ч.1 ст.1 ЗУ «Про захист прав споживачів»)

паспорт прив’язки– документ, та додані до нього текстові та графічні матеріали, що визначають тип, зовнішній вигляд, конструктивно-технічні характеристики та місце розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності з прив’язкою до місцевості та відображенням наявних містобудівних обмежень, а також умови інженерного забезпечення ТС

паспорт пляжу — документ, що засвідчує придатність пляжу до експлуатації;

підприємство – комунальне підприємство, яке забезпечує належні умови відпочинку громадян на території благоустрою ( пляжі ).

пропозиція – заява встановленої форми, яка надається суб'єктом господарювання уповноваженому органу для укладення договорів на утримання пляжів та споруд.

пункт медичної допомоги – спеціально обладнане приміщення на пляжі (тимчасова споруда, палатка), забезпечений усіма необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги, який обслуговується медичним працівником. Утримання медпункту здійснюється за рахунок організацій, які експлуатують пляжі, у тому числі і на умовах оренди.

охорона життя людей на водних об'єктах — комплекс заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах під час відпочинку на воді, переправ через водні перешкоди, занять водними видами спорту, промислової та аматорської рибалки як улітку, так і взимку;

розміщення суб'єктів господарювання (місця дислокації) – певні території, визначені в схемах дислокації, в межах яких розташовуються суб'єкти господарювання ( зберігаються предмети для надання послуг, встановлюються стаціонарні речі, необхідні для ведення підприємницької діяльності, розміщується інформація, укладаються договори зі споживачами, і т.і.)

розрахунок утримання пляжів – невід'ємний додаток до Схеми дислокації на припляжній зоні, в якому зазначається запланована вартість утримання пляжів на наступний рік та мінімальна вартість участі в утриманні пляжів, яка припадає на одного суб'єкта господарювання

розрахунок утримання споруд – невід'ємний додаток до Схеми дислокації на пляжах, в якому надана запланована вартість утримання берегозахисних споруд та вартість участі, яка припадає на одного суб'єкта господарювання

схеми дислокації на припляжній зоні – детальне креслення плану території припляжної зони із зображенням та ідентифікаційними ознаками місць для розміщення суб'єктів господарювання для ведення підприємницької діяльності. Схеми дислокації на пляжах розробляються Підприємством та подаються до Виконавчого комітету Одеської міської ради для розміщення на сайті Одеської міської ради

схеми дислокації на пляжах – детальне креслення плану території пляжу із зображенням та ідентифікаційними ознаками місць для розміщення суб'єктів господарювання, з якими укладено договори оренди берегозахисних споруд. Схеми дислокації на пляжах розробляються Управлінням захисту узбережжя щодо штучних пляжів та подаються до Виконавчого комітету Одеської міської ради для розміщення на сайті разом зі Схемами розташування на припляжній зоні

договір на участь в утриманні пляжів – двосторонній договір, укладений між Підприємством та суб'єктом господарювання, який має намір використовувати або використовує територію пляжу для здійснення підприємницької діяльності

договір на участь в утриманні споруд – двосторонній договір, укладений між Управлінням захисту узбережжя та суб'єктом господарювання, який має намір використовувати територію штучного пляжу

Уповноважені органи – виконавчі органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства, діяльність яких пов'язана з забезпеченням належних умов відпочинку населення на пляжах

Управління захисту узбережжя – уповноважений орган, який забезпечує належні умови експлуатації гідротехнічних споруд з метою захисту життя та здоров'я відпочиваючих на пляжах та захисту узбережжя міста Одеси від розмиву і підтоплення.

Управління архітектури та містобудування – уповноважений орган, який оформляє та видає паспорти прив'язки на місця дислокації суб'єктів господарювання     

1.5. Класифікація пляжів.

Пляжі класифікуються:

1.5.1. За місцем розташування:

Пляж «Гідропарк Лузанівка» – від території судноремонтного заводу № 2 до балки „Крижанівська»

Пляж «Аркадія» — від траверса №18 до траверса №2

Пляж «Ланжерон» — від траверса №1 до траверса №5 ( 1-ї черги берегоукріплювальних споруд )

Пляж «Отрада» — від траверса № 5 до траверса №7 ( 1-ї черги берегоукріплювальних споруд )

Пляж «Чайка» — від траверса №4 до траверса №5, від траверса №6 до траверса №6б ( 2-ї черги берегоукріплювальних споруд )

Пляж «Дельфин» — від траверса №10 до траверса № 18 ( 1-ї черги берегоукріплювальних споруд )

Пляж «Для інвалідів» — від траверса № 7 до траверса № 7-а ( 2-ї черги берегоукріплювальних споруд );

Пляж «Курортний» — від траверса № 7-а до траверса № 14 ( 2-ї черги берегоукріплювальних споруд ) 

Пляж «Золотий Берег» — від траверса № 14 до траверса № 17 ( 2-ї черги берегоукріплювальних споруд )

Пляж «Великофонтанський» — від траверса № 17 до траверсу № 18-а ( 2-ї черги берегоукріплювальних споруд ) 

Пляж «Монастирський» — від траверса № 1 до траверса № 3 ( 3-ї черги берегоукріплювальних споруд ) 

Пляж «Дача Ковалевского» — від території порту-укриття до провулку 2-й Приморський;

Пляж «Чорноморка» — від території аматорського причалу №129 (провулок 2-й Приморський) до північних огороджувальних берегозахисних споруд житлового масиву «Совиньон».

1.5.2. За складом пляжного матеріалу:

- щебеневі;

- піщані;

- змішані;

1.5.4. За походженням:

Природні пляжі – об'єкти, сформовані природою

Штучні пляжі – об'єкти, сформовані внаслідок будівництва та введення в експлуатацію берегоукріплювальних споруд

1.6. Класифікація пляжної зони:

1.6.1. За обладнанням:

Обладнана – пляжна зона, на якій розташовані пляжі

Не обладнана – пляжна зона, на які розташовані залізобетонні майданчики берегозахисних споруд та інші території, не придатні для відпочинку

До необладнаних пляжних зон відносяться ділянки:

1.   Від буни СРЗ до траверсу №1 ( споруда 1 черги );

2.   Від траверсу №9 до траверсу №10 берегозахисних споруд 1 черги;

3.   Від траверсу № 2 до траверсу № 3 берегозахисних споруд 2 черги;

4.   Від траверсу № 5 до траверсу №6 берегозахисних споруд 2 черги;

1.6.2. За функціональним призначенням:

Пляжна зона, на якій розташовані берегоукріплювальні споруди;

Пляжна зона, на якій не розташовані берегоукріплювальні споруди;

1.7. Суб'єкти у сфері користування пляжами.

Суб'єктами у сфері користування пляжами є громадяни, які використовують територію пляжу з метою відпочинку на водних об'єктах; юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які використовують територію пляжу з метою отримання прибутку; органи державної влади та місцевого самоврядування, які облаштування та утримання пляжу з метою запезпечення належних умов користування пляжами.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ ПЛЯЖАМИ.

2.1. У сфері користування пляжами громадяни мають право:

1) на безпечні умови відпочинку на пляжах;

2) на безперешкодний та безоплатний доступ до морського узбережжя;

3) на безперешкодне та безоплатне пересування по території пляжу;

4) на розміщення для відпочинку на будь-якій території пляжа, не зайнятої іншою особою;

5) на вільний вибір товару споживання;

6) на усунення перешкод в пересуванні або розташуванні на території пляжу. Перешкодою для цілей зазначеного пункту є будь-які предмети для надання послуг або інші речі, які розміщені в якості пропозиції для отримання послуг та які заважають громадянину реалізувати своє право на вільний вибір місця відпочинку;

7) на прийняття участі в діяльності громадської ради в порядку, визначеному даними правилами;

8) на отримання в установленому порядку повної та достовірної інформації про суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на пляжах ( найменування, юридичну адресу, підстави та умови ведення діяльності на пляжі, місце дислокації ),  а також щодо розміру надходжень на утримання пляжів та берегоукріплювальних споруд та порядку їх використання;

9) вимагати від уповноважених органів розміщення на сайті Одеської міської ради інформації щодо умов договорів, які планується укласти з суб'єктами господарювання та схем дислокації на пляжах і припляжній зоні;

10) вимагати забезпечення благоустрою території згідно умов, визначених в Розділі 7,  8 цих Правил;

2.2. У сфері користування пляжами громадянам забороняється:

1) порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері користування пляжами;

2) купати і вигулювати тварин;

3) використовувати для готування і розігріву їжі відкритий вогонь, крім спеціально відведених місць;

4) куріння, крім спеціально відведених місць;

5) вживання алкогольних напоїв;

6) користування потужними звуковідтворюючими пристроями;

7) закопувати в пляжний матеріал скляні чи інші небезпечні предмети.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

3.1. Суб'єкти господарювання мають право:

1) реалізовувати товар ( надавати послуги ) за замовленням споживачів;

2) розміщувати предмети для надання послуг в місцях, зазначених споживачами;

3) встановлювати в межах орендованих ділянок берегозахисних споруд тимчасові покажчикі місць дислокації, погоджених в установленому порядку та облаштовувати зазначені місця для здійснення господарської діяльності.

4) отримувати повну та достовірну інформацію щодо цільового використання коштів, переданих уповноваженим суб'єктам у сфері користування пляжами;

5) приймати участь в діяльності громадської ради в порядку, визначеному даними правилами;

3.2. Суб'єкти господарювання зобов'язані:

1) розташовувати пляжне обладнання в межах місць дислокації;

2) прибирати в місця дислокації належні їм предмети для надання послуг, які не використовуються споживачами;

3) розміщати будь-які предмети для надання послуг, речі та споруди, які займають територію пляжу, виключно після замовлення с

  


Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователяse_ga
se_ga   страна по ip - cz 7 июня 2015, 20:01     +3      
Закапывать не только опасные должно быть запрещено, а любые инородные
   Відповісти    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Serg  Chernetchenko
А де можна подивитися схему узбережжя з позначеними траверсами?
   Відповісти    
ДемАльянс Сергей Сарафанюк
Тексты не вмещаются в формате блога. Надо делать Гуглформу.
   Відповісти    
Гость101
Гость101   страна по ip - ua 8 июня 2015, 17:02     +1      
Согласен! Но вот если все это реализуется хотя бы на 50%, то это уже достижение!
А кто реализовывать будет)?
То-то же! 
   Відповісти    
   Правила

Записи в блогах:
Думська в Viber


стикон2пк
Ми використовуємо cookies    Ok    ×