телеграм1

Владимир Тартак / 27 июня 2014, 10:51

Децентралізація: фіскальний аспект (частина 2)


                                 Пояснювальна записка до проекту Закону

        «Про розширення фінансової основи органів місцевого самоврядування»

 


    1. Необхідність прийняття проекту Закону.

Останні події в Україні наочно підтвердили, що надмірна політична (значні неконтрольовані повноваження центральних органів влади), економічна (високий рівень монополізації і олігархізації), бюджетна (значний відсоток перерозподілу державних коштів через центральний бюджет) централізація стала постійним джерелом соціально-політичних збурень у державі. В певний момент, достатньо високий рівень демократизації суспільства почав дисонувати з раптовим посиленням державної вертикалі, до якого вдалася корумпована бюрократія задля власного швидкого збагачення. Запобігти подальшому відвертому грабунку можна було демократичними засобами, але після військового втручання Росії, проблеми перейшли в площину жорсткого сепаратизму і вимагають термінового вирішення. В цьому контексті передача на первинні адміністративно-територіальні рівні повноважень і ресурсів є одним із основних стабілізуючих кроків. Найбільш дієвою і адекватною реакцією в даній ситуації мав би стати черговий етап бюджетної реформи.


    1. Мета та завдання проекту Закону.

Метою даного законопроекту є забезпечення органів влади місцевого самоврядування стабільним джерелом надходжень до сільських, селищних і міських бюджетів задля належного виконання місцевою владою своїх функцій.

Основні завдання, які мають вирішуватись після прийняття даного Закону наступні:

-          підвищення зацікавленості органів місцевої влади до розвитку сучасних форм роздрібної торгівлі;

-          посилення громадського контролю за бюджетними видатками;

-          підвищення інвестиційної привабливості нашої економіки за рахунок зменшення податкового навантаження на бізнес;

-          стимулювання реструктуризації нашої промисловості;

-          зменшення криміногенності податку на додану вартість;

-          прискорення процесів оновлення місцевих інфраструктур.


    1. Основні положення проекту Закону.

     3.1. Паритетність видатків державного та місцевих бюджетів.

На даний час зведений бюджет за витратами складається із державного на 57% і місцевих на 43%. Даним законопроектом пропонується довести пропорції до 50% для кожного рівня. Основний механізм – це перерозподіл податкового навантаження між кінцевими споживачами і вітчизняними товаровиробниками на користь останніх. Об’єктом уваги є трансформація частини податку на додану вартість для внутрішнього виробника в податок з продажу для об’єктів дрібно роздрібної торгівлі шляхом зменшення ПДВ до 12%  і введення податку з продажу максимальною ставкою 8%. Якщо взяти для прикладу зведений бюджет 2014 року, то  перерозподілу підлягатимуть 37 млрд. гривень, що становить 7%, котрі вирівнюють видатки державного та місцевих бюджетів.

      3.2.Місцевий статус нових податків і зборів.

Новий податок з продажу пропонується зробити місцевим для того, щоб регіональні органи влади мали можливість регулювати ставки в законодавчо встановлених межах від 2 (двох) відсотків до 8 (восьми) відсотків. Разом з тим цей податок вводиться в перелік джерел бюджетів розвитку. В змінах до Податкового кодексу пропонується поетапне заміщення податку на додану вартість на податок з продажу протягом двох років по 4 відсотки щорічно. В зв’язку з цим, що деякі галузі динамічно розвиваються і враховуючи певні регіональні відмінності та особливості економічного розвитку, а також з метою стимулювання пошуку нових об’єктів оподаткування, пропонується в перелік місцевих податків і зборів внести резервний податок і резервний збір з розрахунковими ставками, сума надходжень від яких обмежуються відповідно 2 відсотками  і 1 відсотком  від розміру доходної частини загального фонду місцевого бюджету за попередній рік.

Запропоновані зміни значно підвищать бюджетну самостійність, фінансові можливості та організаційну ефективність місцевого самоврядування.

      3.3. Посилення громадського контролю за бюджетними витратами.  

Заміна частини податку на додану вартість на податок з продажу призведе до безумовного підвищення цін на імпортні товари і можливо до незначного росту цін на продукцію масового споживання власного виробництва, які продаються в роздрібній мережі. Ріст цін на 8 відсотків протягом двох років, на фоні коливань валютних курсів, виробничих та логістичних витрат не є критичним. Він не здатен відштовхнути покупців від торговельної мережі, обладнаної касовими апаратами, до ринків і базарів, де касові апарати не обовязкові. Тим не менш, цілком можливим є виникнення суспільного невдоволення, яке потрібно попередити широкою пояснювальною роботою про переваги перерозподілу податків на користь місцевих громад. Окрім вербальних запевнень в користі такого кроку, важливо законодавчо закріпити реальні механізми контролю всіх етапів формування бюджету, а особливо його видатків. Для цього в Бюджетний кодекс України вводяться поняття «відкритий електронний доступ»,  «єдиний казначейський реєстр платіжних документів», а також конкретизуються поняття «вільний доступ»  та  «відкритий доступ» в Законі «Про здійснення державних закупівель». Пропонуються також механізми безперервного функціонування цих важливих елементів народного контролю.

4. Фінансово-економічне обґрунтування закону.

Мета переформатування доходної частини консолідованого бюджету полягає в тому, щоб надати додатковий інвестиційний ресурс місцевим громадам. Податок з продажу не буде враховуватись при визначенні міжбюджетних трансфертів і стане головним джерелом бюджетів розвитку. Якби цей податок зі ставкою 8 відсотків діяв зараз, то він забезпечив би в цьому році майже 37 млрд. гривень додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Тобто збільшення внутрішніх інвестицій в розвиток територій передбачається більш ніж вдвічі. Разом з тим, зниження податку на додану вартість для внутрішнього товаровиробника призведе до недоотримання державним бюджетом тих же 37 млрд. гривень. Компенсувати ці втрати відповідним зменшенням дотацій та субвенцій місцевим бюджетам неможна, бо тоді втрачається суть паритетності державного і місцевих бюджетів. Для ліквідації дисбалансу пропонується розтягнути перерозподіл податків на 2 роки, зменшити неефективні державні програми,  скоротити бюрократичний апарат в контексті адміністративної реформи, розпочати широкомасштабний продаж сільськогосподарської землі, яка належить державі. Окрім цього необхідно залучити запозичення і гранти, через програму міжнародної підтримки реформи місцевого самоврядування.

        5.   Прогноз результатів.

Зниження податку на додану вартість на 8 відсотків для вітчизняних товаровиробників суттєво підвищить інвестиційну привабливість наших підприємств. Збільшення загального податкового навантаження на імпортні товари масового споживання, в свою чергу, посприяє структурній оптимізації нашого виробничого потенціалу.

Законодавче закріплення таких понять як  «відкритий електронний доступ»«єдиний казначейський реєстр платіжних документів», а також простих і зручних інструментів для користувачів цієї інформації, збільшить ефективність публічного контролю за державними коштами і прискорить становлення громадського суспільства.

Збільшення нецільових фінансових ресурсів у місцевих бюджетах призведе до прискореного оновлення інфраструктури наших сіл і міст та створенню нових робочих місць, а це посприяє росту авторитету держави та нівелює соціальні підвалини сепаратизму.

Порівняльна таблиця

до проекту закону України «Про розширення фінансової основи органів місцевого самоврядування»

Дивитись — http://www.ex.ua/878093844631

 


Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователя<img src=/i/fb.gif class=fbico> Ilya Petrov
Ilya Petrov   страна по ip - th 27 июня 2014, 12:50     +3      
это слишком скучно, всем про Бандеру и террористов инетесно читать.

А куда идут деньги, как организован бюджет и полномочия и какая инфраструктура — этож мелочи, этим пусть «власть» занимается.
   Відповісти    
   Правила

Записи в блогах:
Думська в Viber


телега8