клиент июнь 2023

Владимир Тартак / 13 февраля 2015, 13:34

Проект закону про надзвичайний валютний стан


Цей Закон визначає зміст надзвичайного валютного стану, умови та порядок його введення і припинення, особливості діяльності Національного банку, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах надзвичайного валютного стану, додержання праві свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб та відповідальність за порушення вимог або невиконання правового режиму надзвичайного валютного стану.

Розділ І

Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів та понять

Надзвичайний валютний стан – це особливий правовий режим, який передбачає введення валютного управління задля стабілізації фінансової системи України за допомогою курсового таргетуванння або шляхом ліквідації причин курсоутворення.

Валютне управління – це режим грошово-кредитної політики, яку проводить Рада Національного банку України шляхом застосування відповідних економічних та адміністративних заходів, передбачених цим законом, з метою подолання валютної кризи.

Валютна криза першого рівня – зменшення курсу гривні по відношенню до євро більш ніж на 25 % протягом трьох місяців.

Валютна криза другого рівня – зменшення курсу гривні по відношенню до євробільш ніж на 50% протягом шести місяців.

Валютна криза третього рівня – зменшення курсу гривні по відношенню до євро більш ніж на 100% протягом дванадцяти місяців.

Базовий курс – це середньозважений курс гривні до пари євро-долар, який склався на готівковому та безготівковому офіційному та неофіційному ринках за останні тридцять днів, котрі передували введенню надзвичайного валютного стану.

Планова валютна девальвація – поступове зменшення курсу євро до гривні внаслідок понаднормативного накопичення золотовалютних резервів.

Стаття 2. Мета введення надзвичайного валютного стану

Метою введення надзвичайного валютного стану є створення умов для здійснення Національним банком всіх заходів, передбачених цим законом, для подолання валютної кризи.

Стаття 3. Правова основа для введення надзвичайного валютного стану

Правовою основоюдля введення надзвичайного валютного стану є цей Закон, Указ Президента України щодо введення надзвичайного валютного стану, затверджений Верховною Радою.

Розділ ІІ

Діяльність  Національного банку в умовах дії надзвичайного валютного стану

Стаття 4. Повноваження Національного банку України в період дії надзвичайного валютного стану

 Національний банк України в разі введення надзвичайного валютного стану здійснює свої повноваження згідно з Конституцією України та чинним законодавством.

 На період дії надзвичайного валютного стану норми цього закону мають пріоритет перед нормами закону України «Про Національний банк України» при виникненні розбіжностей між ними.

 Для здійснення ефективного валютного управління формується новий керівний склад Національного банку у складі: голови Національного банку, ради Національного банку, правління Національного банку.

Стаття 5. Відповідальність Ради Національного банку

 Рада Національного банку – це аналітично-наглядовий орган, який відповідно до Конституції України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням і на який, в разі введення надзвичайного валютного стану, покладається повна відповідальність за подолання валютної кризи.

Стаття 6. Додаткові повноваження Ради Національного банку

Рада Національного банку виконує свої функції відповідно до закону України «Про Національний банк України». Для ефективної реалізації основних засад грошово-кредитної політики в частині валютного управління цим законом їй надаються наступні додаткові повноваження:


  1. Зміни та доповнення до основних засад грошово-кредитної політики можуть вноситись в будь-який час.
  2. Рекомендації викладені в основних засадах грошово-кредитної політики, а також рішення, які стосуються поточній діяльності Національного банку є обов’язкові до виконання правлінням Національного банку.
  3. Проекти указів Президента, проекти законів та постанов Верховної Ради, проекти рішень Кабінету Міністрів, котрі готуються Радою Національного банку, мають невідкладно розглядатись в зазначених органах.
  4. Для здійснення ефективного контролю Радою Національного банку за проведенням грошово-кредитної політики вона призначає за поданням Голови Національного банку та звільняє без відповідного подання членів правління Національного банку України.
  5. Рада Національного банку оптимізує структуру та функції Нацонального банку відповідно до рівня валютної кризи.Розділ ІІІ

Умови та порядок введення та припинення надзвичайного валютного стану

Стаття 7. Умови введення надзвичайного валютного стану

 Надзвичайний валютний стан вводиться з метою протидії погіршенню соціально-економічного стану в країні внаслідок значної девальвації гривні, яка настає після тривалої неефективної грошово-кредитної політики відповідних державних органів, або є результатом інших обставин. Умовою введення надзвичайного валютного стану є валютна криза, яка характеризується падінням курсу гривні по відношенню до євро більш ніж на 25% за три місяці поспіль.

Стаття 8. Порядок введення надзвичайного валютного стану

 Надзвичайний валютний стан в Україні вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою. Одночасно з Указом Президент вносить подання про звільнення чинного голови Національного банку, та про призначення нового. Президент окремим указом звільняє відповідну частину старого складу Ради Національного банку і призначає новий.

Верховна Рада, аналогічним чином проводить заміну своєї частини складу Ради Національного банку.

Пропозиції про введення надзвичайного валютного стану можуть надходити від державних органів, юридичних та фізичних осіб. Відповідні звернення реєструються в адміністрації Президента України. Рішення Президента має бути оприлюднене протягом 10 днів від дати отримання першого звернення.

Кабінет Міністрів надає свої висновки про рівень валютної кризи та базовий курс гривні до пари євро-долар.

Стаття 9. Указ президента про введення надзвичайного валютного стану

 В Указі Президента про введення надзвичайного валютного стану зазначаються:

1) обґрунтування необхідності введення надзвичайного валютного стану;

2) час з якого вводиться надзвичайний валютний стан та строк його дії;

3) рівень валютної кризи;

4) базовий курс гривні до валютної пари євро-долар;

5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод громадян, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного валютного стану, а також перелік обмеження прав та інтересів юридичних осіб;

6) інші питання, що випливають із цього Закону.

Стаття 10. Валютна криза третього рівня

 Згідно статті 18 єдиним заходом протидії валютній кризі третього рівня є перехід від грошової одиниці України гривні до грошової одиниці Європейського союзу євро, що потребує внесення змін до Конституції України. Президент України одночасно з введенням надзвичайного валютного стану подає законопроект про внесення змін до Конституції України в частині заміни грошової одиниці України.

Стаття 11. Строк дії надзвичайного валютного стану

 Надзвичайний валютний стан може бути введено на строк не менш ніж 2 роки, а у випадку статті 18  – назавжди.

Стаття 12. Скасування надзвичайного валютного стану

Надзвичайний валютний стан може бути скасовано після ліквідації причин валютної кризи, або після підписання угоди з Європейським союзом про валютний союз.

Розділ ІV

Основні заходи режиму валютного управління при запровадженні надзвичайного валютного стану

Стаття 13. Програмні засади діяльності Національного банку і Кабінету Міністрів України в період дії надзвичайного валютного стану.

З метою ефективної протидії валютній кризі вона ділиться на три рівні, які залежать від динаміки та показників девальвації гривні.

Кожному рівню валютної кризи відповідає свій валютний режим, основні заходи яких викладені в цьому законі і деталізовуються в «Основних засадах грошово-кридитної політики» Ради Національного банку та в «Програмі протидії валютній кризі» Кабінету Міністрів України.

Стаття 14. Обов’язкові заходи Національного банку України при запровадженні надзвичайного валютного стану першого рівня.

Для подолання валютної кризи першого рівня застосовується режим регульованого валютного курсу, який передбачає запровадження валютного коридору з мінімальним діапазоном. Для досягнення стабілізації курсу гривні використовуються засоби монетарної політики згідно чинного законодавства.

Стаття 15. Обов’язкові заходи Національного банку України при запровадженні надзвичайного валютного стану другого рівня.

В разі введення надзвичайного валютного стану другого рівня Національний банк України зобов’язаний забезпечити необмежену конвертацію гривні в євро за фіксованим курсом, шляхом проведення відповідної грошової політики з використанням наступних заходів:


  1. Валютні резерви протягом трьох місяців мають бути реструктуризовані таким чином, щоб питома вага євро була не менше 70%.
  2. Проводить необхідні дії для забезпечення базового курсу гривні необхідними валютними резервами на рівні не менше 100% по відношенню до грошової бази М1.
  3. Національний банк України перестає рефінансувати комерційні банки.
  4. Національний банк України емітує гривню винятково при відповідному збільшенні золотовалютних резервів.
  5. Після завершення планової валютної девальвації  понаднормативні золотовалютні резерви передаються до статутних фондів державних банків, котрі використовуються для фінансування винятково інфраструктурних та оборонних проектів.
  6. Скасовується обов’язкове резервування частини залучених коштів комерційними банками.
  7. Протягом двох років провести капіталізацію банків шляхом збільшення розміру статутних фондів до 20 мільйонів євро.
  8. Максимально спростити процедуру банкрутства комерційних банків.
  9. Надходження в іноземній валюті суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку у повному обсязі.
  10. Продаж і купівля готівкового та безготівкового євро, а також його автоматична конвертація у гривню проводиться за фіксованим курсом з маржею не більш 1% та звільняється від сплати будь-яких обов’язкових комісійних зборів. Заявки на продаж і купівлю безготівкового євро мають виконуватись протягом двох годин робочого часу.

Стаття 16. Обов’язкові заходи Кабінету Міністрів України при запровадженні надзвичайного валютного стану другого рівня.


 1. Для забезпечення бездотаційної діяльності державних підприємств провести їх реструктуризацію з подальшою приватизацією збиткових підрозділів.
 2. Для фінансування бюджетних програм і стратегічних державних підприємств використовувати виключно ринкові ресурси.
 3. Протягом першого року дії валютного управління підготувати до приватизації, а наступного року продати 49% акцій у всіх державних банках.
 4. Максимально спростити отримання урядових гарантій для залучення іноземних інвестицій.
 5. Збільшити ліміт урядових гарантій до 20% ВВП.
 6. Корпоратизувати всі державні монополії з подальшим продажем 49% акцій стратегічним інвесторам.
 7. Сформувати валютний земельний фонд із земель запасу, котрі перебувають у державній власності для гарантування валютних кредитів, а також для продажу певних категорій земель за валюту.

Стаття 17. Обов’язкові заходи Президента України при запровадженні надзвичайного валютного стану третього рівня.

Для подолання валютної кризи третього рівня необхідно розпочати процес добровільного, поза рамками Угоди про вступ до Європейського союзу, введення валюти європейського союзу, як основного платіжного засобу на території України. Одночасно з указом про введення надзвичайного валютного стану Президент подає до верховної Ради законопроект про внесення змін до Конституції України в частині грошової одиниці України.

Стаття 18. Обов’язкові заходи Національного банку та Кабінету Міністрів України при запровадженні надзвичайного валютного стану третього рівня.

Для введення в обіг грошової одиниці Європейського союзу євро необхідно внести відповідні зміни до існуючої законодавчої бази, для чого Кабінет Міністрів і Національний банк України готують необхідні законопроекти.

На період внесення відповідних змін до чинного законодавства реалізуються заходи передбачені статтями 15,  16 цього закону.

Розділ V

Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного валютного стану

Стаття 19. Здійснення повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування при введенні надзвичайного валютного стану.

 В умовах надзвичайного валютного стану Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, центральні та територіальні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації здійснюють повноваження надані їм Конституцією і законами України та забезпечують виконання заходів передбачених цих законом.

Стаття 20. Діяльність Верховної Ради в умовах надзвичайного валютного стану.

 В разі введення Указом Президента України надзвичайного валютного стану в міжсесійний період, Верховна Рада України збирається в дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі.

 Керівники органів державної влади і місцевого самоврядування, а також керівники підприємств всіх форм власності зобов’язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради.

Стаття 21. Повноваження органів державної влади під час дії надзвичайного валютного стану.

 В умовах надзвичайного валютного стану Верховна Рада України збільшує, або зменшує повноваження державних органів для забезпечення ефективної реалізації антикризових заходів.

Розділ VІ

Гарантії прав і свобод громадян та юридичних осіб в умовах надзвичайного валютного стану

Стаття 22. Обмеження прав і свобод фізичних та юридичних осіб

 В умовах дії надзвичайного валютного стану забороняється обмежувати конституційні права громадян.

 Перелік обмеження інших прав фізичних та юридичних осіб, передбачених цим законом є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Стаття 23. Право на отримання валютних кредитів фізичними особами

 Валютні кредити видаються фізичним особам без обмежень, за умови підписання позичальника з кредитором окремої додаткової угоди про курсовий ризик, наслідки якого покладається повністю на позичальника.

Стаття 24. Право та доступність готівкових валютообмінних операцій

 Кількість пунктів обміну готівкової валюти має бути достатньою для забезпечення зручності, але не меншою, ніж була до початку 2014 року. Обладнання та розташування конвертаційних пунктів повинні забезпечувати таємність та безпеку громадян під час здійснення ними валютообмінних операцій.

Розділ VІІ

Участь представників Європейського союзу у ліквідації валютної кризи

Стаття 25. Інформування органів Європейського союзу про введення надзвичайного валютного стану в Україні.

 Після введення надзвичайного валютного стану першого та другого рівнів Україна, як кандидат в члени Європейського Союзу інформує відповідні органи цього міждержавного утворення про рівень, термін дії та основні заходи, передбачені Указом Президента про введення надзвичайного валютного стану першого або другого рівнів.

Стаття 26. Участь представників Європейського союзу в антикризових заходах при введенні надзвичайного валютного стану ІІІ рівня.

 В разі введення надзвичайного валютного стану третього рівня, Національний банк України розпочинає підготовку Угоди з Європейським Союзом про використання грошової одиниці євро у грошовому обігу в Україні.

Розділ VІІІ

Відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів режиму валютного управління

Стаття 27. Відповідальність за порушення режиму валютного управління.

 Порушення вимог, або невиконання заходів надзвичайного валютного стану тягнуть за собою відповідальність встановлену законом.

Стаття 28. Нагляд та контроль за виконанням цього закону.

 Нагляд та контроль за виконанням цього закону здійснює Рада Національного банку України.

 


Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователяШалтайБолтай
Написано вроде бы взрослым языком.

Но по своему содержанию — глупые детские фантазии.


Даже не хочется конкретные, особо глупые, места указывать. Чего только «Проводить необхідні дії для забезпечення базового курсу гривні необхідними валютними резервами на рівні не менше 100% по відношенню до грошової бази М1« стоит. Феерический идиотизм.
   Відповісти    
   Правила

Записи в блогах:

телега8