Андрей Ищенко / 24 января 2022, 11:30

Высокие тарифы на тепло — совещательная акция одесситов 23 января 2022 года


 

Одеському міському голові

Труханову Геннадію Леонідовичу

Суб’єкти подання звернення (заявники):Жителі міста Одеси за списком у Додатку №

1 до Колективного звернення

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

ЖИТЕЛІВ МІСТА ОДЕСИ

Звертаємось до Вас з Колективним зверненням (заявою (клопотанням) громадян у порядку статті 15 Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР) та просимо вплинути на зухвале порушення прав та інтересів сотень і тисяч жителів міста Одеси, на безпринципове і ганебне позбавлення всіх засобів для існування мешканців нашого міста. За відсутності належного реагування зі сторони КП «Теплопостачання міста Одеси», потерпілі від нелюдського відношення та порушення конституційних гарантій прав та інтересів громадян України вимушені звертатись за захистом до Одеського міського голови.

Жителі міста Одеси, які проживають у житлових квартирах в одноповерхових та двоповерхових будівлях, вимушені потерпати від необґрунтованого і надмірного завищення кінцевої ціни на плату за споживання теплової енергії. Як наслідок, кінцева сума до сплати для кожного жителя одноповерхової та двоповерхової будівлі у грудні 2021 року зросла більше ніж у 3 (три) рази (! ) та може становити суми у розмірі від двох до десятків тисяч гривень за житлову квартиру у місті. Звертаємо увагу, що одноповерхові та двоповерхові будівлі переважно є старими забудовами, в яких протягом десятиліть проживають люди середнього класу та/або з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму в Україні. Тобто, при прожитковому мінімумі у 2481 гривню (для 2021-2022 року) та мінімальній пенсії у 1934 гривні, мешканець м. Одеси повинен перерахувати КП «Теплопостачання міста Одеси» за послуги з постачання теплової енергії за грудень 2021 року в середньому від 3 000 до 10 000 гривень (або більше залежно від житлової площі). Яка сума до сплати буде у наступні календарні місяці опалювального сезону наразі припустити важко, однак за попередньою інформацією від постачальника комунальної послуги, розмір відповідної плати буде збільшений. Як наслідок, на завершення опалювального сезону 2021/2022 кожен житель одноповерхової та двоповерхової будівлі міста Одеси матиме борг у десятки тисяч гривень! Заборгованість за оплату теплової енергії жителів міста Одеси буде стягуватись державними виконавцями, звідси арешти та примусове списання грошових коштів за рахунок єдиних доходів громадян (заробітна плата, пенсія, стипендія), примусова реалізація майна, аж до єдиного житла громадян. При цьому, окрім плати за опалення кожен мешканець повинен додатково сплачувати за інші комунальні послуги, розмір яких також відповідним чином збільшився, що катастрофічним чином впливає на загальний рівень життя населення нашого міста. При таких тарифах та методиках їх обрахунку, гроші на життя у пересічного жителя одноповерхової та двоповерхової будівлі після їх перерахування КП «Теплопостачання міста Одеси» просто не залишаються, відповідно питання харчування, лікування та життя багатьох жителів нашого міста нині стає під загрозою.

Статтею 48 Конституції України закріплено, що кожен громадянин України має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Відповідно до статті 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Пунктом 5 частини 1 статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII встановлено, що державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується на принципах забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо.

Пунктом 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» № 5207-VI встановлено, що дискримінація — ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі — певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Відповідно до статті 2 законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб та забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб. Статтею 6 визначено, що відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються. Статтею 12 Закону встановлено, що державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень: готують пропозиції щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації; здійснюють позитивні дії; дотримуються принципу недискримінації у своїй діяльності.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

На підставі викладеного, Жителі міста Одеси за списком у Додатку № 1 до Колективного звернення, звертаються до Вас з проханням вплинути на акт безпрецедентної та об’єктивно необґрунтованої дискримінації жителів одноповерхових та двоповерхових будівель міста Одеси та вимагають:

1) скасувати Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 453 від 26.12.2019 р.; 

2) зобов’язати КП «Теплопостачання міста Одеси» здійснити перерахунок плати споживачів, які проживають у одноповерхових та двоповерхових будівель міста Одеси, за теплову енергії за період з грудня 2021 року, розрахованої з використанням норм споживання теплової енергії на опалення 1м² за групами будинків, затверджених Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 453 від 26.12.2019 р.; 

3) зобов’язати КП «Теплопостачання міста Одеси» зарахувати кошти (сплачені на момент здійснення перерахунку) за споживання теплової енергії мешканцями одноповерхових та двоповерхових будівель міста Одеси з грудня 2021 року, розрахованої з використанням норм споживання теплової енергії на опалення 1м² за групами будинків, затверджених Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 453 від 26.12.2019 р., у рахунок оплати за наступні періоди надання послуги з постачання теплової енергії;

4) зобов’язати КП «Теплопостачання міста Одеси» здійснити розрахунок плати споживачів за теплову енергії за період з грудня 2021 року з дотриманням пункту 3 Рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради № 395 від 23.12.2021 р.;

5) встановити в одноповерхових та двоповерхових будівлях міста Одеси без встановлених вузлів комерційного обліку теплової енергії за рахунок місцевого бюджету вузли комерційного обліку теплової енергії за зверненнями співмешканців житлових будинків;

6) зобов’язати КП «Теплопостачання міста Одеси» здійснювати розрахунок плати споживачів за теплову енергію в одноповерхових та двоповерхових будівлях міста Одеси без встановлених вузлів комерційного обліку теплової енергії у розмірі не більшому, ніж встановлено відповідним рішенням Одеської міської ради про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, послуги з постачання теплової енергії, без застосування для розрахунку норм споживання теплової енергії на опалення 1м² за групами будинків без встановлених вузлів комерційного обліку теплової енергії;

7) створити комісію з питань перевірки технічного стану енергетичних установок, обладнання і трубопроводів КП «Теплопостачання міста Одеси», які забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача та забезпечити інформування споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет результатів проведеної перевірки.

Просимо Вас розглянути Колективне звернення у найкоротші строки і повідомити про результати розгляду та про вжиті на усунення порушень прав жителів міста Одеси заходи у письмовій формі за наступною адресою: м. Одеса, вулиця Б. Хмельницького 96, (одержувач: ГО «Комітет захисту громадян», голова Овсов С.А., контактний телефон: 067 557 25 35) та додаткову на електронну адресу: Komitet_zg@ukr.net.

З повагою, Жителі міста Одеси за списком у Додатку № 1.

Додаток № 1 : 1. Заявники Жителі міста Одеси за списком у Додатку № 1 до Колективного звернення.

Дата звернення: «23» січня 2022 року.

 


Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователяIvan KOVAL
+100500
   Відповісти    
Ivan KOVAL
Поднятие цены на газ в 2 раза привело к восстанию в Казахстане.
А тут цены выросла в 5-10 раз и тишина.
Зеленые дебилы не поняли, что сделали.
Одесса сделала себя снова вместе с 73-процентной ЗеК.омандой
   Відповісти    
JeepersKreepers
Еще бы обращение к Раде с просьбой придумать статью криминального кодекса «за повышение тарифов» (5 лет с конфискацией, за повторное — 10 лет с конфискацией)
   Відповісти    
Елена Белан
Все вопросы к местной власти и ТРУХОкоманде. Сейчас нахожусь в Запорожье.Цена газа-6, 90 за куб., тарифы на тепло, как в прошлом году, хоть со счетчиком , хоть без счетчика.
   Відповісти    
   Правила

Записи в блогах:
Думська в Viber


Одрекс
Ми використовуємо cookies    Ok    ×