ПС1

Ольга Квасницкая / 25 мая 2018, 19:13

Збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини архітектора Ю. Дмитренка  в Удільному провулку є справою честі


Удільний провулок — невеличкий провулок на Французькому бульварі, в Центральному історичному ареалі міста Одеси, територія якого містить пам’ятки архітектури і містобудування, нерухомі об’єкти, які було збудовано за проектами видатного архітектора Юрія Дмитренка.

Саме в Удільному провулку знаходиться єдиний на Півдні України комплекс споруд Грецького благодійного товариства, а саме: Церква святих Миколи Мірлікійського і мучениці Аріадни при богадільні – пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення, побудована в 1902 році та виявлені об’єкти культурної спадщини – Будівля богадільні Грецького благодійного товариства (Маразліївська богадільня),  Споруда надбрамної дзвіниці і Аптека грецького благодійного товариства. Саме ці споруди у дореволюційний, дорадянський період входили в єдиний майновий комплекс Грецької Богадільні при Одеському Грецькому благодійному товаристві. Самі ці споруди спроектовані архітектором Дмитренко Ю.М. «дожили» до сьогоднішнього часу та привертають нашу увагу враховуючи їх милосердну роль, історичну та архітектурну цінність для міста і безумовно потребують захисту з боку державних інституцій.

Слід констатувати, що з кожним роком, захист нерухомих об’єктів, що представляють історичну та архітектурну цінність утруднюється у зв’язку з недостатністю фінансування державних та місцевих програм, відсутністю вчасно розробленої облікової документації і охоронних зон, ігноруванням ефективних форм державно-приватного партнерства, відсутністю вчасної і фахової співпраці органів охорони об’єктів культурної спадщини з громадськими організаціями та присутністю значного лобі інтересів забудовників.

Актуалізація питання збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини архітектора Юрія Дмитренка в провулку Удільному виникла у літку 2015 року та гостро постала в березні 2016 року, коли управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради були видані містобудівні умови та обмеження на забудову висотним житловим будівництвом — Аптеки грецького благодійного товариства, що зараз перебуває у державній власності.

У зв’язку з цим, були задіяні низка індивідуальних та колективних інструментів націлених на збереження і захист нерухомих об’єктів, окремі з яких гальмуються з боку чиновників і власника Маразліївської богадільні і Аптека грецького благодійного товариства – Національної Академії Наук України. Між тим, незважаючи на супротив, з 2015 року одеситами розпочаті та проведені комплекс заходів, єдина мета яких полягає у припинені руйнації нерухомих об’єктів, занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та проведення відновлюваних реставраційних робіт комплексу споруд Грецького благодійного товариства.

Першим кроком, для унеможливлення знищення комплексу споруд Грецького благодійного товариства була робота направлена на збереження зеленої зони в Удільному провулку в містобудівній документації, а саме в Плані зонуванні, який було прийнято у 2015 році, тим самим виконуючи протокол погоджувальної комісії Генерального плану м. Одеси, яким передбачалося збереження існуючих зелених насаджень на території кожного з адміністративних районів міста та приписи  ст.2 ч.1 п.9 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Поряд з цим, у квітні 2017 року зелена зона, за моєю ініціативою отримала офіційний статус Скверу, враховуючи його історичну цінність для міста, адже дана територія відома одеситам,  як Сад Маразлі, який було закладено ще у 1895 році при будівництві Грецької богадільні ім.. Г.Г. Маразлі, а пізніше за благодійним проектом Дмитренка Ю.М. запроектував новий сад. В сучасних умовах, для остаточного захисту скверу залишилося розробити землевпорядну документацію, що в подальшому унеможливить захват даної території під забудову та сприятиме не тільки збереженню рекреаційної зони, а й її належному благоустрою.

Крім цього, розуміючи важливість розроблення облікової документації для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України всього комплексу об’єктів культурної спадщини розташованого в Удільному провулку, а не лише Будівлю богадільні Грецького благодійного товариства та Споруду надбрамної дзвіниці, як-то було зроблено у лютому 2018 року, на замовлення громади, Одеською обласною організацією Українського товариства охорони пам’яток історії була розроблена облікова документація на весь комплекс споруд Грецького благодійного товариства.

Важливість для міста у розроблені облікової документації саме на весь  комплекс, полягає у тому, що тут синергетично поєднанні об’єкти історії, архітектури і науки та техніки, так як щойно виявленим об’єктом є не тількиБудівля богадільні Грецького благодійного товариства (Маразліївська богадільня),  Споруда надбрамної дзвіниці і Аптека грецького благодійного товариства, а й дренажна штольня, як підземна споруда завдовжки 443 м. і глибиною 43 м., що місить значний вплив на розвиток інженерно-технічних споруд міста Одеси ХХ ст. та забезпечує дренування грантових і підземних вод, що в свою чергу стабілізує проблемні питання зсувних процесів схилів морського узбережжя цієї ділянки.

Незважаючи на судові процеси, які затіяла Національна Академія Наук України, комплексспоруд Грецького благодійного товариства відповідає критеріям цінності пам’яток місцевого значення, що визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 г.. №1760 (п.8), а саме: є аутентичними, пов’язані з культурним надбанням регіональних етнічних груп (греків та євреїв), діяльністю видатних історичних осіб, є творчістю відомого архітектора Ю.М. Дмитренко. Тим більше, відповідно до Хартії ICOMOS автентичність об’єкту класифікується за п’ятьма пунктами: автентичність форми, матеріалів, техніки, функцій, а також місця і контексту. Саме сукупністю таких ознак володіють пам’ятки світового значення списку ЮНЕСКО. Саме такі ознаки доведені і в обліковій документації на комплекс в Удільному провулку науковцями, краєзнавцями, істориками, архітекторами!

Тим більше, питання доцільності збереження нерухомих пам’яток в Удільному провулку залежить не від технічного стану цих споруд, а від функціоналу та винятковості з точки зору історії, науки, архітектури з метою охорони, збереження та популяризації культурної спадщини та її інтеграції з суспільним життям. У такому разі, відновлення архітектурної стилістики та повернення благодійних функцій для комплексу в Удільному провулку дозволить зберегти цінність комплексу пам’яток видатного архітектора Ю.М. Дмитренко і залучити кошти для його реставрації. Тим більше, як зазначають експерти, якщо пам’ятка була знаковою, а зберігся лише фундамент, то і фундамент доцільно зберегти, як пам’ятку, оскільки є, навіть хай навіть в теорії, можливість його відновлення при наявності достатньої інформації про первинний облік об’єкту. (ссілка

Цінність комплексу в Удільному провулку, завжди полягала у благодійництві і навіть не зважаючи на зміну режимів і влади проявлялася в опіці над дітьми, інвалідами, малозабезпеченими. Тому, Одеська міська рада в листопада 2017 року підтримала мій депутатський запит про необхідність створення соціально педіатричний цент раннього втручання для  дітей з особливими потребами в Удільному провулку.  Адже саме функціональне збереження благодійної спрямованості через всю історію існування даного комплексу формує високу антропологічну цінність цих пам’яток, як домінанта людських цінностей в суспільстві.

Разом з цим, окремим питанням стало питання розроблення і затвердження охоронної зони комплексу споруд Грецького благодійного товариства. Проект охоронної зони був узгоджений в вересні 2017 році на засіданні колегіального дорадчого органу з питань об’єктів культурної спадщини при виконавчому комітеті Одеської міської ради, але залишається неузгодженим з органом охорони обласного значення, а тому юридично відсутні підстави для внесення відповідних змін в Історико-архітектурний опорний план, проект зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси.

Між тим, варто зазначити, що на сьогодні містобудівна документація не убезпечує архітектурне і історичне надбання від забудови, таким заходом залишилися лише затверджені охоронні зони, які в більшій частині відсутні саме із-за блокування такої роботи державними органами.

Таким чином, на сьогодні комплекс в Удільному провулку повернутий на доопрацювання розробникам, охороні зони не узгоджені, питання створеннясоціально педіатричний цент раннього втручання для дітей з особливими потребами не сприймається НАН України, а відповіді від Кабінету Міністрів ми так і не отримали. Однак,  враховуючи, що Радою Європи та представниками Європейського парламенту в Україні 2018 рік оголошений роком охорони культурної спадщини, маємо надію, що консолідовані зусилля громади та органів влади принесуть результат і комплекс споруд Грецького благодійного товариства не тільки буде занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України з затвердженням охоронної зони, але й відновлено через наукову реставрацію з ціллю збереження культурного надбання та відновлення благодійної місії його об’єктів.

 

Распечатать

Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователя   Правила

Записи в блогах:

Граф