2

Ë


ip-: US
Ë:

: ():   … ,
  , !  
2020-03-20 07:15:35


"": () : ,   , ,
  ,    !
   , ???
P.S.
@,     ???  
2019-10-27 18:05:55


: : « «»?  ,       (. .   ,    ,    ).»
  ???      ??? :)))
P.S.
,  ,  
!!!!, e       .
 
2019-10-27 17:22:40


: : insider, , , @,       - .
,     
2019-10-27 06:42:42


: : Insider, ,   , —   …  …
, @.  
2019-10-27 06:25:13


: :   1VK ???
, ???
   -!
!
  !
 …
,        
2019-10-25 07:26:41


: : siv79,
  ,
« 1926 : 39, 2 % , 36, 9 % , 17, 7 % , 2, 4 %   [34].»
,  ,    ....
P.S.
-     ,
  —    ,  
      !  
2019-10-25 07:04:10


, : , … ,
2019-08-03 05:54:47


, : …
       …
…!  
2019-07-28 05:10:03


Dolby Atmos, : Multiplex ( ):
2019-03-11 06:07:54


Dolby Atmos, : Multiplex ( ): .,     »…   … !!! .       . ,   ,      .
     .«

 !        ,   .
  6  7 . -  !
  …
  2010 Regal Regal Premium Experience (RPX).
RPX  60- ,  30 000 , 7.1,
Dolby Atmos   Auro 11.1  273  ,
21- ! . 
 ,      .
2009.     4   3 .
  2D,   RealD 3D .

,      !!!   .  
2019-03-11 06:07:19


- () : !
2018-12-27 20:35:13


- : 2018 , !!!
, , ,   ! 
 , , , , … !!!
, …  
2018-11-19 23:44:24


, (): !!!
2018-09-13 05:41:45


"" (): , , !!!
2018-08-16 00:28:21


: : «   …»
  ???  
2018-08-13 23:45:52


- : …, !!
 ???  
2018-08-13 23:27:18


"-2": , - : #6 30 !
2018-07-10 03:21:25


"": : ,   !  
2018-03-21 15:12:00


:    , ?   
???
 ,      27  e ,
  ,   !! ,  !!!!
    ?  
2018-02-14 15:22:31


(): , , …  40 ,    !!!  
2018-02-09 17:09:04


( ): …
2018-01-24 21:11:49


: : , , ,         !
   ,  ,  ,    !
 ???  
2018-01-20 06:47:37


Nissan (, ): https://www.youtube.com/watch?v=Ydsc1MvdoP4

Bod Ferrari 458 Spider (-),
   , 
,    « »!
:))
P.S. to Yulia Grigorieva...
 , ( -)       ,    !!!
     !  
2017-12-24 17:52:23


: " " . :      ,  1975 !
, , !!!  !! !
   ( )   !
      !  
2017-11-30 18:38:09


: , ():    …
:«   ».  
2017-11-30 08:14:16


: " " . :  89   , ,       , !
    ,     ,    !  
2017-11-30 07:49:01


. : , : #2,   #74,    ???
 ???
  #74  1975!
 …  
2017-01-30 02:28:45


Back in USSR: The Beatles (): " " —       ,
" " —  …
"  "…- …
—  ,     ,
        ,  ,
   …  .  .!

P.S. ()  
2017-01-16 04:08:43


, " ", : :)klass!!!
2016-04-29 19:46:58


: (): B  70-,   …
   9:00    !
    !  
2016-01-04 01:06:41


: Herz!
2015-11-06 07:55:05


: -- 1.5  , 1.2  !
,   !  
2015-11-06 07:51:38


(, ): ""  - …
/ :)  
2015-10-25 18:59:06


() : ,   "" , "" !!!
 ,   ??

  , !  
2015-04-27 01:40:52


() : ..

 ,   ??
,   «» , «» !!!
  , !  
2015-04-27 01:38:32


() : +100
(     1 ,    !)
?
 ?
:))  
2015-04-27 01:18:14


:
2015-04-23 19:16:23


:     «, , «  
2015-04-23 19:12:44


: -, !
   USA
!  
2015-03-13 00:07:11


: () !!!
2015-03-07 17:05:47


: ???,    $65-$70000 ?
$30+/-  !
     !
  ?, !
  3.14,   !
    …  
2015-03-06 17:58:50


: $4000   —   !
    !
,      5,  $500  !
52000  , !
   !  
2015-03-05 21:00:02


: 3.14  ???  
2015-03-04 20:12:22


: :   — !
 ,  !
      ,    !
  !
!  
2015-03-04 19:56:38


(): GideonSword…
 "", !
    !
    ,   !
     !
      —   !!!  
2015-03-04 19:45:07


2 : : X - !
!
,     !!!  
2014-10-21 22:30:28


"": ,
2014-05-08 16:21:29


: , !!!
2014-04-09 16:41:15


: , !!!
2014-04-09 16:41:00


: - , ():   ???
 ..Para transit Bus Company
   ,
 ,   !
  !  
2014-02-27 19:20:26


: - , ():   ???
    !
   ( ) ,
 New Yorke,   !   !!!  
2014-02-27 19:10:39


: - , (): ,   , (  ,   )-  
2014-02-26 15:52:53


: - , (): to be here!!!
,     .
stupid and funny!!!  
2014-02-26 15:45:20


: :        !
.....
  
.!!!

P.S.      !!!!  
2014-02-17 18:33:37


: :     ,  1962  1990!!!
33.....:-)
   !!!
 ....15  !!!!!  
2014-02-17 18:31:26


"": : , !
2013-12-09 01:03:25


: - - , : Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà  â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚ ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ ƒÆ’à ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â Ã ’à ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢ Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€  ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’à ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬à …¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â Ãƒà ’Ã†â€™à ƒâ€šÃ‚Â¢Ãƒà ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€š ‚¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬Ãƒà ’Ã‚Â¢Ãƒà ‚¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¾Ãƒâ€šÃ‚Â¢Ãƒà ’ Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â ‚¬Â ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢Ãƒà ’ ƒâ€ â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢Ãƒà ’Ã‚Â¢Ãƒà ‚¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬Ãƒà ’ Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â¡Ãƒà ’Ã†â€℠¢ÃƒÆ’â€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢ ƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â¡ÃƒÆ’Ã â€™Ãƒâ  Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€¦Ã‚Â¡ÃƒÆ’Ã â€™ÃƒÂ¢Ã¢ ‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒà ’Ã†â€™Ãƒ ¢â‚¬Â Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Â ÃƒÂ¢ ƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚¬Ã¢â€žÂ¢Ãƒà ’Æ’Ãà ‚¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â Ãƒà ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡Ã‚¬Ã¢â€žÂ¢Ã à ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà †Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ†Â Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢Ãƒà †Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ†šÃ‚¬Ãƒà ’¢â€žà ƒÆ’â€šÃ‚Â¢Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢ â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Â ÃƒÂ¢Ã¢â€š Â¬Ã¢â€žÂ¢Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ†šÃ‚¢Ãƒà ’¢â€šà ƒÆ’â€šÃ‚Â¬Ãƒà ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ €šÃ‚¡Ãƒà ’Įâ€â„ ¢ÃƒÆ’à ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒ ¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚¡Ãƒà ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€ŠÂ¬Ã…Â¡Ãƒà ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â ¥ ÃƒÆ’à ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà  â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚ ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ ƒÆ’Ã â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â  
2013-05-02 13:24:26


- 1990- : +100
2013-04-29 22:51:47


: - - , : !!
!
2013-04-27 16:44:41


, Ë:
Ë =