Справедливость для всех


Страна по ip-адресу: OD
Комментарии которые оставил Справедливость для всех:

Минздрав отстранил от должности ректора одесского Медина из-за коррупционного правонарушения : Сорри
2018-04-24 16:06:46


Минздрав отстранил от должности ректора одесского Медина из-за коррупционного правонарушения : И какая ответственность ему грозит? В тюрьму сядет?
2018-04-24 15:54:33


Бывшему начальнику тюрьмы и другим "оппозиционерам" из облсовета не нравится КИУ: они требуют наказать общественников: КОДЕКС ЕТИКИ ТА ПОВЕДІНКИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ” (ВГО КВУ)

 
ЗАГАЛЬНІ КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

1.1. ВГО КВУ здійснює свою діяльність заради суспільного добробуту, як в інтересах суспільства в цілому, так і в інтересах окремих категорій громадян.
1.2. ВГО КВУ визнає той факт, що поведінка та діяльність організації впиває на сприйняття громадянами громадських організацій в цілому, а також те, що ВГО КВУ несе частину відповідальності за рівень довіри громадян до неурядових організацій.
1.3. ВГО КВУ не обмежує свою діяльність політичними, релігійними, культурними та національними кордонами, співпрацюючи у відповідності до вимог законодавства і своїх внутрішніх документів з усіма громадянами та організаціями, які поділяють спільні цінності та цілі.
1.4. ВГО КВУ визнає принципи свободи людини від народження та рівної гідності всіх громадян. ВГО КВУ не порушує фундаментальних прав і свобод та орієнтує свою діяльність на утвердження прав людини, верховенства права та принципів демократичного врядування.
1.5. ВГО КВУ взаємодіє з органами влади, донорами, бенефіціарами та іншими зацікавленими сторонами з дотриманням принципу прозорості. Винятком з цього правила є лише кадрові питання та поширення інформації з обмеженими доступом.
1.6. Базова фінансова інформація ВГО КВУ, структура управління організацією, інформація про її діяльність, перелік посадових осіб організації та інформація про мережі і партнерства, у яких приймає участь ВГО КВУ, є відкритою для громадськості. ВГО КВУ вживає заходів, спрямованих на інформування громадян про свою діяльність, про джерела походження і напрями використання ресурсів організації.
1.7. ВГО КВУ є підзвітною за прийняті рішення і здійснювану діяльність не лише перед донорами та органами влади, але і перед громадянами, на яких орієнтується діяльність організації, своїми працівниками та членами, партнерськими організаціями та суспільством в цілому.
1.8. ВГО КВУ дотримується принципу чесності у відносинах з донорами, бенефіціарами проектів, своїми працівниками та членами, партнерськими організаціями, органами влади та суспільством загалом, виконує вимоги законодавства будь-якої юрисдикції, в якій організація здійснює свою діяльність.
1.9. ВГО КВУ надає точну і достовірну інформацію як про себе та свої проекти, так і про кожну особу, організацію, проект, чи акт, проти прийняття якого виступає організація чи який обговорюється нею.
1.10. У разі виявлення факту вчинення порушення працівником організації, її керівним органом, волонтером, партнером чи контрагентом, ВГО КВУ вживає оперативних заходів, спрямованих на усунення порушення та його наслідків.  
2017-03-24 17:51:27


Бывшему начальнику тюрьмы и другим "оппозиционерам" из облсовета не нравится КИУ: они требуют наказать общественников: Вот выдержка из устава КИУ — 9. Доброчесність. ВГО КВУ сприяє впровадженню принципів доброчесності у публічній та приватній сферах,  забезпечує реалізацію цих принципів у процесі взаємодії з донорами та партнерами, а також у своїй внутрішній діяльності, зокрема через забезпечення виконання Кодексу етики ВГО КВУ, запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності членів та посадових осіб організації та його врегулювання, інформування відповідних статутних органів організації та посадових осіб про факти недоброчесної поведінки інших членів чи посадових осіб організації тощо. ВГО КВУ нетерпимо ставиться до вчинення корупційних дій, зловживань, пов’язаних з використанням фінансових ресурсів, а також іншої незаконної діяльності, незалежно від суб’єкта вчинення відповідних діянь, а також сприяє формуванню нетерпимості до таких протиправних діянь у суспільстві. Вся інформація, яка надається/поширюється ВГО КВУ, відповідає принципам достовірності, об’єктивності, повноти, точності та неупередженості.  
2017-03-24 17:49:32


Бывшему начальнику тюрьмы и другим "оппозиционерам" из облсовета не нравится КИУ: они требуют наказать общественников: Вот контакты организации, куда следует обратиться с жалобой на действия Анатолия Бойко. Много людей возмущены в Березовском районе, в Одессе, Коминтерново. Инициируем сбор подписей для проведения руководством КИУ расследования по факту дезинформации общественности и клевете на депутата и гражданина. Комітет виборців України  
2017-03-24 17:20:00


Бывшему начальнику тюрьмы и другим "оппозиционерам" из облсовета не нравится КИУ: они требуют наказать общественников: Пусть Бойко почитает газету и узнает ситуацию в районах области, чем занимается в том числе и Адзеленко. https://www.facebook.com/step.mayak/?fre…  Стыдно пан Бойко!! Очень стыдно!  
2017-03-24 17:10:07


Бывшему начальнику тюрьмы и другим "оппозиционерам" из облсовета не нравится КИУ: они требуют наказать общественников: Александр Адзеленко РЕАЛЬНО помогает людям и не только в Березовском районе. Если бы половину депутатов вели себя похожим образом  не было бы проблем в государстве вообще. Похоже просто на заказное исследование. Дискредитация КВУ полная. Эта организация была создана изначально для мониторинга а не для «беззубых» наездов. Дай Боже Адзеленко здоровья, работоспособности а КВУ  извиниться перед депутатом за клевету в его адрес.  
2017-03-24 17:03:02


Записи в блоге, которые написал Справедливость для всех:
Нет постов от Справедливость для всех =
Одрекс